Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Естер 4:14 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Учир нь хэрэв чи энэ үед чимээгүй байвал иудейчүүд өөр газраас аврал болоод тусламж олж болох ч, чи болон чиний эцгийн гэр сөнөнө. Чиний хааны эрх дарханд хүрсэн нь энэ цагийн төлөө ч юм билүү, хэн мэдэх вэ?

бүрэн бүлгийг уншина уу Естер 4

Xүрээнд Естер 4:14 харах