Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Естер 3:12 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэгээд хааны гүүш нар нэгдүгээр сарын арван гурав дахь өдөр дуудагдан Хаманы тушаасныг хааны ноёд, муж бүрийн захирагчдад, ард түмэн бүрийн ноёдод муж бүрд өөр өөрсдийнх нь бичгээр, ард түмэн бүрд өөрсдийнх нь хэлээр хаан Ахашверошийн нэрээр бичин илгээж хааны тамгат бөгжөөр тамгалжээ.

бүрэн бүлгийг уншина уу Естер 3

Xүрээнд Естер 3:12 харах