Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Естер 2:1 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Эдгээр зүйлсийн дараа хаан Ахашверошийн уур хилэн намдахад, тэр Ваштиг болон түүний юу хийснийг, мөн түүний эсрэг ямар зарлиг гаргаснаа санав.

бүрэн бүлгийг уншина уу Естер 2

Xүрээнд Естер 2:1 харах