Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Эхлэл 34:19 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэр залуу Иаковын охинд дурласан, бас эцгийнхээ гэрт хамгийн хүндтэй нь болох учир түүнийг нь биелүүлэхийг хойшлуулсангүй.

бүрэн бүлгийг уншина уу Эхлэл 34

Xүрээнд Эхлэл 34:19 харах