Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Эхлэл 3:21 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

ЭЗЭН Бурхан Адам ба түүний эхнэрт зориулж, арьсан дээл хийж өмсгөжээ.

бүрэн бүлгийг уншина уу Эхлэл 3

Xүрээнд Эхлэл 3:21 харах