Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Эхлэл 24:56 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэр хүн тэдэнд хариу өгүүлрүүн—Намайг битгий удаа. ЭЗЭН замыг минь өлзийтэй болгосон учир намайг явуулж, эзэнд минь буцааж өгөөч гэв.

бүрэн бүлгийг уншина уу Эхлэл 24

Xүрээнд Эхлэл 24:56 харах