Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Эхлэл 24:13 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Хотынхны охидыг ус авахаар гарч ирэхэд би худгийн дэргэд зогсож байгаад,

бүрэн бүлгийг уншина уу Эхлэл 24

Xүрээнд Эхлэл 24:13 харах