Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Египетээс Гарсан Нь 40:36 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэдний бүх аяны туршид үүл асрын дээрээс дээш өргөгдөх болгонд Израилийн хөвгүүд хөдлөн,

бүрэн бүлгийг уншина уу Египетээс Гарсан Нь 40

Xүрээнд Египетээс Гарсан Нь 40:36 харах