Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Египетээс Гарсан Нь 40:32 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэд хурлын майханд орохдоо, мөн тахилын ширээнд ойртохдоо ЭЗЭНий Мосед тушаасны дагуу угаалга хийдэг байв.

бүрэн бүлгийг уншина уу Египетээс Гарсан Нь 40

Xүрээнд Египетээс Гарсан Нь 40:32 харах