Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Египетээс Гарсан Нь 31:2 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Харагтун, Би Иуда овгийн Хурын ач, Урийн хүү Безалелыг нэрээр нь дуудсан билээ.

бүрэн бүлгийг уншина уу Египетээс Гарсан Нь 31

Xүрээнд Египетээс Гарсан Нь 31:2 харах