Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Египетээс Гарсан Нь 23:32 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Чи тэдэнтэй, эсвэл тэдний бурхадтай ямар ч гэрээ байгуулж болохгүй.

бүрэн бүлгийг уншина уу Египетээс Гарсан Нь 23

Xүрээнд Египетээс Гарсан Нь 23:32 харах