Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Египетээс Гарсан Нь 21:15 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Эцэг эхээ цохигчийг заавал алах ёстой.

бүрэн бүлгийг уншина уу Египетээс Гарсан Нь 21

Xүрээнд Египетээс Гарсан Нь 21:15 харах