Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Дуулал 98:1 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

ЭЗЭНд шинэ дууг дуулагтун.Учир нь Тэрээр гайхамшигтай зүйлсийг үйлдсэн бөгөөдТүүний баруун гар ба Түүний ариун мутар Түүнд авралыг гүйцэтгэсэн.

бүрэн бүлгийг уншина уу Дуулал 98

Xүрээнд Дуулал 98:1 харах