Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Дуулал 80:13 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Ойн бодон гахай түүнийг идэж,Тал хээрт хөдөлдөг бүхэн түүгээр хооллодог.

бүрэн бүлгийг уншина уу Дуулал 80

Xүрээнд Дуулал 80:13 харах