Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Дуулал 72:16 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Уулсын оргил дээрх газарт үр тариа элбэг дэлбэг байх болтугай.Түүний үр жимс Ливаны хуш шиг найгана.Хотод суугчид газрын ургамал мэт урган цэцэглэх болтугай.

бүрэн бүлгийг уншина уу Дуулал 72

Xүрээнд Дуулал 72:16 харах