Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Дуулал 61:6 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Та хааныг урт наслуулна.Тэрээр олон үеүдийн турш амьдарна.

бүрэн бүлгийг уншина уу Дуулал 61

Xүрээнд Дуулал 61:6 харах