Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Дуулал 22:27 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Газрын бүх зах хязгаар ЭЗЭНийг санаж, Түүн уруу эргэх болно.Улс үндэстнүүдийн бүх ургуудТаны өмнө хүндэтгэн мөргөнө.

бүрэн бүлгийг уншина уу Дуулал 22

Xүрээнд Дуулал 22:27 харах