Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Дуулал 114:8 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэрээр хадыг усан цөөрөм,Хатуу чулууг ч усны булаг болгосон.

бүрэн бүлгийг уншина уу Дуулал 114

Xүрээнд Дуулал 114:8 харах