Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Дуулал 105:26 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэр Өөрийн зарц Мосег,Өөрийн сонгосон Аароныг илгээсэн.

бүрэн бүлгийг уншина уу Дуулал 105

Xүрээнд Дуулал 105:26 харах