Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Дуулал 102:28 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Таны зарц нарын үр хүүхдүүд үргэлжлүүлэн амьдарч,Тэдний үр удмууд Таны өмнө бат зогсоно” гэдэг.

бүрэн бүлгийг уншина уу Дуулал 102

Xүрээнд Дуулал 102:28 харах