Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Дэд Хууль 26:8 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

ЭЗЭН хүчирхэг гар, сунгасан мутраараа, агуу их сүр хүч, тэмдэг, гайхамшгаараа Египетээс гарган авсан билээ.

бүрэн бүлгийг уншина уу Дэд Хууль 26

Xүрээнд Дэд Хууль 26:8 харах