Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Дэд Хууль 2:18 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

“Чи өнөөдөр Моабын хил Арыг давах болно.

бүрэн бүлгийг уншина уу Дэд Хууль 2

Xүрээнд Дэд Хууль 2:18 харах