Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Дэд Хууль 11:8 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тиймээс та нар миний өнөөдөр та нарт өгч буй тушаал бүрийг даган мөрд. Ингэснээр та нар хүчирхэг болж, Иорданыг гатлан, эзэмших гэсэн тэр газраа орж, түүнийг эзэмших юм.

бүрэн бүлгийг уншина уу Дэд Хууль 11

Xүрээнд Дэд Хууль 11:8 харах