Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Даниел 8:26 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Дээр өгүүлсэн өглөө ба үдшийн тухай үзэгдэл бол үнэн.Харин энэ үзэгдлийг нууцлан хадгал.Учир нь энэ нь ирээдүй дэх олон хоногт хамаарнагэв.

бүрэн бүлгийг уншина уу Даниел 8

Xүрээнд Даниел 8:26 харах