Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Даниел 12:4 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Харин Даниел чи, цаг хугацааны төгсгөл хүртэл эдгээр үгсийг битүүмжилж, энэ номыг лацдагтун. Олон хүн нааш цааш яван, мэдлэг өсөн нэмэгдэнэ гэж хэлэв.

бүрэн бүлгийг уншина уу Даниел 12

Xүрээнд Даниел 12:4 харах