Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Даниел 12:10 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Олон хүн шинэчлэгдэн, ариусгагдаж, цэвэршүүлэгдэнэ. Харин хилэнцэт хүмүүс хилэнцээ үйлдэнэ. Хилэнцэт хүмүүсийн нэг нь ч ойлгохгүй, харин хэрсүү ухаантнууд ойлгоно.

бүрэн бүлгийг уншина уу Даниел 12

Xүрээнд Даниел 12:10 харах