Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Даниел 12:1 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэр үед чиний ард түмний хөвгүүдийг хамгаалдаг агуу жонон Михаел босно. Энэ үндэстэн үүссэн цагаас тэр үе хүртэл хэзээ ч байгаагүй хүнд цаг болно. Тэр үед чиний ард түмний дундаас номд бичигдсэн бүгд аврагдах болно.

бүрэн бүлгийг уншина уу Даниел 12

Xүрээнд Даниел 12:1 харах