Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Амос 8:8 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Үүнээс болж газар хөдөлж, тэнд оршдог хүн бүр гашуудахгүй гэж үү?Үнэхээр, энэ бүгд Нил шиг босож, шидэгдэн, Египетийн Нил шиг буурах болно”.

бүрэн бүлгийг уншина уу Амос 8

Xүрээнд Амос 8:8 харах