Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Амос 5:4 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Учир нь ЭЗЭН Израилийн гэрт ийнхүү айлдаж байна.“Та нар амьдрахын тулд Намайг хай”.

бүрэн бүлгийг уншина уу Амос 5

Xүрээнд Амос 5:4 харах