Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Амос 4:6 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

“Гэвч танай бүх хотод Би та нарт цэвэрхэн шүдийг өгсөн ба танай бүх газрыг хүнсний гачигдалд оруулсан юм.Гэсэн ч та нар Над уруу буцаж ирээгүй” гэж ЭЗЭН тунхаглаж байна.

бүрэн бүлгийг уншина уу Амос 4

Xүрээнд Амос 4:6 харах