Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Амос 2:11 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Дараа нь Би та нарын зарим хөвгүүдийг эш үзүүлэгчид байхаар,та нарын зарим залуусыг Назир хүмүүс байхаар өсгөсөн юм.Израилийн хөвгүүд ээ, энэ нь тийм биш үү?” гэж ЭЗЭН тунхаглаж байна.

бүрэн бүлгийг уншина уу Амос 2

Xүрээнд Амос 2:11 харах