Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

2 Самуел 9:12 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Мефибошетод Миха хэмээх нэртэй балчир хөвгүүн байв. Зибагийн гэрт амьдардаг бүгд Мефибошетын зарц нар болов.

бүрэн бүлгийг уншина уу 2 Самуел 9

Xүрээнд 2 Самуел 9:12 харах