Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

2 Самуел 8:6 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэгээд Давид Дамаскийн сиричүүдийн дунд цэргийн ангиудаа байрлуулаад, сиричүүд Давидын боол болж, алба гувчуур төлцгөөв. Давидын явсан газар бүрд ЭЗЭН түүнд туслав.

бүрэн бүлгийг уншина уу 2 Самуел 8

Xүрээнд 2 Самуел 8:6 харах