Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

2 Самуел 3:36 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Хамаг ардууд үүнийг ажиглахад хааны үйлдсэн хамаг хэрэг ардуудын таалалд нийцдэг байсны адилаар энэ нь ч мөн тэдний таалалд нийцэв.

бүрэн бүлгийг уншина уу 2 Самуел 3

Xүрээнд 2 Самуел 3:36 харах