Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

2 Самуел 21:8 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэгээд хаан Аиагийн охин Ризпагийн Саулд төрүүлж өгсөн хоёр хөвгүүн буюу Армони, Мефибошет, мөн Саулын охин Мерабын Мехолат хүн Барзиллаин хөвгүүн Адриелд төрүүлж өгсөн таван хөвгүүдийг авч,

бүрэн бүлгийг уншина уу 2 Самуел 21

Xүрээнд 2 Самуел 21:8 харах