Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

2 Самуел 20:19 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Би Израилийн энхийг сахидаг, үнэнч итгэлт хүмүүсийн нэг. Чи Израилийн эх болох хотыг устгах гэж байна. Чи юуны учир ЭЗЭНий өвийг залгих нь вэ? гэв.

бүрэн бүлгийг уншина уу 2 Самуел 20

Xүрээнд 2 Самуел 20:19 харах