Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

2 Самуел 17:10 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэгвэл арслан адил зоригтой хүний ч зүрх мохно. Чиний эцэг бол хүчит хүн бөгөөд түүнийг дагалдагчид нь эрэлхэг, зоригтой хүмүүс гэдгийг Израиль даяар мэднэ.

бүрэн бүлгийг уншина уу 2 Самуел 17

Xүрээнд 2 Самуел 17:10 харах