Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

1 Самуел 7:13 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Ийнхүү филистчүүд ялагдаж, Израилийн хязгаар уруу дахин халдаж орж ирсэнгүй. Самуелын амьд байх бүх өдрүүдэд ЭЗЭНий мутар филистчүүдийн эсрэг байв.

бүрэн бүлгийг уншина уу 1 Самуел 7

Xүрээнд 1 Самуел 7:13 харах