Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

1 Самуел 29:9 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Харин Ахиш Давидад хариулан—Чи Бурханы тэнгэр элч адил миний нүдэнд зөв гэдгийг би мэдэж байна. Харин филистчүүдийн ноёд “Тэр бидэнтэй хамт тулалдаанд явж болохгүй” хэмээн хэлсэн билээ.

бүрэн бүлгийг уншина уу 1 Самуел 29

Xүрээнд 1 Самуел 29:9 харах