Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

1 Самуел 25:21 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Давид—Би цөлд тэр хүний хамаг хөрөнгийг хамгаалж байхдаа тэр хүнд харьяалагдах бүхнээс ганц нь ч алга болоогүй. Үнэхээр энэ бүгд огт дэмий байжээ. Тэр надад сайныг муугаар хариулав.

бүрэн бүлгийг уншина уу 1 Самуел 25

Xүрээнд 1 Самуел 25:21 харах