Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

1 Самуел 22:15 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Би түүний төлөө өнөөдөр л Бурханаас асууж эхэлсэн үү? Энэ нь надаас хол байг! Таны боол энэ бүх хэргийн тухай огт мэдэхгүй учраас намайг, эсвэл миний эцгийн гэрийнхнээс хэнийг ч хаан та бүү гүтгээч хэмээн өгүүлэв.

бүрэн бүлгийг уншина уу 1 Самуел 22

Xүрээнд 1 Самуел 22:15 харах