Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

1 Самуел 17:1 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Филистчүүд байлдахаар цэргээ цуглуулав. Тэд Иудад харьяалагддаг Сокод цуглаж, Соко болон Азекагийн дунд буй Ефес-Даммимд буудаллав.

бүрэн бүлгийг уншина уу 1 Самуел 17

Xүрээнд 1 Самуел 17:1 харах