поглавја

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16

Нов Завет

Марко 16 Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 (MK2006D)

Христовото воскресение

1. Штом мина саботата, Марија Магдалена, Марија Јаковова и Саломија купија мириси, за да дојдат и да Го помазаат Исуса.

2. И во првиот ден од седмицата, дојдоа на гробот многу рано, кога изгрева­ше сонцето,

3. па си зборуваа меѓу себе: „Кој ќе ни го одвали каменот од вратата на гробот?“

4. И кога погледнаа, видоа дека ка­ме­нот е одвален, а тој беше многу голем.

5. Штом влегоа во гробот, видоа еден млад човек, облечен во бели алишта, како седи од десната страна; и се уп­ла­шија.

6. А тој им рече: „Не плашете се! Вие Го барате Исус од Назарет, Распнатиот. Тој воскресна, не е овде! Еве го местото каде што го положија.

7. Но одете, кажете им на учениците Негови и на Петар дека Тој пред вас ќе отиде во Галилеја; таму ќе Го видите, како што ви беше рекол.“

8. Па, штом излегоа, побегнаа од гробот, зашто ги опфати страв и ужас, и никому ништо не рекоа, зашто се пла­шеа.

Исус ѝ се јавува

9. А Исус, кога воскресна во првиот ден од седмицата, ѝ се јави најнапред на Марија Магдалена, од која беше исте­рал седум демони.

10. Таа отиде и им јави на оние, што беа со Него и што плачеа и ридаа;

11. Но тие, кога чуја дека е Он жив и дека таа Го видела, не поверуваа.

Исус им се појавува на двајца ученици

12. Потоа им се јави во друг лик на двај­ца од нив по пат, кога одеа в село.

13. И штом се вратија, тие им кажаа на другите; но и ним не им поверуваа.

Исус им се појавува на единаесетмината Свои ученици

14. Најпосле им се јави на единаесетте, кога беа на трпеза, и ги укори за нивното неверие и тврдокорност, зашто не им поверуваа на оние, кои Го видоа вос­креснат.

15. Па им рече: „Одете по сиот свет и проповедајте го Евангелието на секое создание.

16. Кој ќе поверува и се крсти, ќе биде спасен; а кој не поверува, ќе биде осуден.

17. А знаците, на оние што ќе поверу­ва­ат, ќе им бидат овие: со Моето име ќе истеруваат демони; ќе говорат нови ја­зици;

18. ќе фаќаат змии в раце и ако нешто смр­то­носно испијат, нема да им наштети; на болни ќе полагаат раце и тие ќе оз­дра­вуваат.“

Исусовото вознесение

19. А откако им го рече ова, Господ се вознесе на небо и седна од десната стра­на на Бога.

20. Тие, пак, отидоа и проповедаа на­се­каде; и Господ им помагаше и им го поткрепуваше словото нивно со чуда, што се јавуваа. Амин!