поглавја

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Нов Завет

Колосјаните 1 Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 (MK2006D)

Поздрав

1. Павле, по волјата Божја апостол на Исус Христос, и братот Тимотеј,

2. до светиите и верните браќа во Исус Христос што се во Колоси: благодат вам и мир од Бога нашиот Отец и Гос­под Христос!

Благодарност за Евангелието

3. Му благодариме на Бога и Отецот на нашиот Господ Исус Христос, секогаш кога се молиме за вас,

4. бидејќи слушнавме за вашата вера во Христос Исус и за љубовта ваша, ко­ја ја имате кон сите светии,

5. поради надежта која се чува за вас на небесата, за која порано сте слуш­на­ле од словото на вистината – Еван­ге­ли­ето,

6. кое е во вас, како и во целиот свет, и принесува плод и расте, како и меѓу вас од оној ден кога ја чувте и познавте Божјата благодат во вистината;

7. како што и научивте од Епафрас, нашиот возљубен соработник, кој е верен служител Христов заради вас,

8. и кој нѐ извести за вашата љубов во Духот.

Молитва за Црквата

9. Затоа и ние, од оној ден кога го чув­ме тоа, непрестано се молиме и сакаме да се исполните со познание на Него­ва­та волја во секоја мудрост и духовно разбирање,

10. та да постапувате достојно за Бога, угодувајќи Му во сѐ, принесувајќи плод во секое добро дело и да растете во познанието на Бога,

11. укрепувајќи се со секаква сила пре­ку Неговата славна моќ за секаква тр­пеливост и великодушност со радост,

12. благодарејќи Му на Бога и Отецот, Кој нѐ направи способни да учествуваме во наследството на светиите во светлината,

13. нѐ избави од власта на темнината и нѐ воведе во царството на Својот воз­љу­бен Син,

14. во Кого имаме откуп преку крвта Негова и простување на гревовите.

Личноста и Христовото дело

15. Тој е слика на невидливиот Бог, првороден пред секое создание;

16. бидејќи преку Него е создадено сѐ што е на небесата и што е на земјата, видливо и невидливо; било престоли, било господства, било началства, било власти – сѐ е преку Него и за Него создадено.

17. Тој е пред сѐ, и сѐ во Него стои.

18. И Тој е глава на телото, односно на Црквата. Тој е почеток, првороден од мртвите, за да има првенство во сѐ.

19. Бидејќи во Него благоволи Отецот да ја насели сета полнота,

20. и преку Него да измири сѐ со Себе, или земно, или небесно, творејќи мир со крвта на Неговиот крст.

21. И вас, кои некогаш бевте отуѓени од Бога, и непријатели поради помисли­те кон лоши дела,

22. сега ве примири во телото на Не­го­вото тело, преку Неговата смрт, за да ве претстави пред Себе свети, непо­роч­ни и без вина,

23. само ако останете во верата тврди и непоколебливи, и бидете неотклонливи од надежта на Евангелието што го чув­те, кое е проповедано на секое подне­бесно создание, и Кому што јас, Павле, му станав слуга.

Павловата дејност како слуга на Црквата

24. Сега се радувам во своите страдања за вас и го пополнувам недостигот од Христовите маки во моето тело за телото Негово, кое е Црквата.

25. Нејзе ѝ станав служител по Божја наредба што ми е наложена мене за вас, за да го исполнам словото Божјо,

26. тајната, скриена од векови и родови, а сега откриена на Неговите светии,

27. на кои Бог пожела да им покаже какво богатство на слава има во таа тајна за незнабошците, односно дека Христос, надежта на славата, е во нас.

28. Него ние го проповедаме, вразумувајќи ги сите луѓе и учејќи ги со сета мудрост, за да го претставуваме секој човек совршен во Христос;

29. затоа се трудам и се борам. Зашто Неговата сила со голема моќ дејствува во мене.