Нов Завет

Дела 8:10-30 Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 (MK2006D)

10. Него го слушаа сите, од најмал до најголем, и велеа: „Овој е силата Божја, наречена Голема.“

11. А го слушаа внимателно, затоа што подолго време ги беше восхитувал со своите магии.

12. Но кога му поверуваа на Филип, кој го проповедаше Евангелието за цар­ството Божјо и за името на Исус Хрис­тос, почнаа да се крштеваат мажи и же­ни.

13. Тогаш поверува и самиот Симон, и откако се крсти, постојано го при­дру­жуваше Филип; и, гледајќи дела големи и чудеса што се вршеа, се восхитуваше.

14. Кога слушнаа апостолите што беа во Ерусалим дека Самарија го примила словото Божјо, ги пратија кај нив Петар и Јован.

15. Тие, штом слегоа, се помолија за нив за да го примат Духот Свети.

16. Зашто сѐ уште не беше слегол ниту на еден од нив, а само беа крстени во името на Господа Исуса.

17. Тогаш апостолите положија над нив раце и тие Го примија Светиот Дух.

18. А Симон, кога виде дека Духот Све­ти се дава со полагање раце од апостолите, им донесе пари,

19. и им рече: „Дајте ми ја и мене таа власт, та над кого и да ги положам рацете, да Го прими Духот Свети!“

20. Но Петар му рече: „Среброто твое нека загине заедно со тебе, зашто по­мисли дека дарот Божји може да се стекне со пари.

21. Ти немаш дел ниту право на таа работа, бидејќи срцето твое не е право пред Бога.

22. Туку покај се за оваа зла намера и помоли Му се на Бога за да ти се прости помислата на срцето твое;

23. бидејќи те гледам дека си исполнет со горчлива жолчка и во окови на беззаконие.“

24. А Симон одговори: „Помолете Му се за мене на Господ вие, да не ме стиг­не ништо од она што рековте.“

25. И така, откако посведочија и зборуваа за словото Господово, тргнаа кон Ерусалим, проповедајќи го патем Еван­гелието во многу села самарјански.

26. А на Филип му рече ангел Гос­по­дов: „Стани и тргни на југ, по патот што води од Ерусалим за Газа, кој е пуст.“

27. Тој стана и тргна; и ете, еден човек од Етиопија, евнух, висок достоинстве­ник на Кандакија, етиопската царица, кој беше чувар на сите нејзини ризници. Тој дошол во Ерусалим на поклонение,

28. а сега се враќаше и, седејќи в кола, го читаше пророкот Исаија.

29. Духот, пак, му рече на Филип: „Приближи се и застани до колата!“

30. Филип побрза, и, откако чу дека тој го чита пророк Исаија, му рече: „Го разбираш ли тоа што го читаш?“

Прочитајте целосна глава Дела 8