поглавја

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Нов Завет

1 Петар 3 Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 (MK2006D)

Должности на сопружниците

1. А така и вие, жените, бидете им по­корни на своите мажи, та, ако не­кои од нив не му се покоруваат на сло­вото, преку поведението на своите жени да се придобијат без приговор,

2. кога ќе го видат вашиот чист и богобојазлив живот.

3. Вашата убавина да биде не надво­решна, односно во плетењето на косите, китењето со злато или облекување на облеки,

4. туку – внатрешна, во срцето на скриениот човек, во постојаност и тих дух, што е драгоцено пред Бога.

5. Зашто така некогаш се украсуваа и светите жени, кои се надеваа на Бога и им се покоруваа на мажите свои,

6. како што Сара го слушаше Авраам, нарекувајќи го господар. Вие сте нејзини чеда; ако правите добро, не плашете се од ништо.

7. Така и вие, мажите, живејте со своите жени во разбирање и почитувај­те ги како послабо суштество и како сонаследници на благодатниот живот, за да не се појави препрека во молит­ви­те ваши.

Страдање заради правда

8. А најпосле, бидете сите еднодушни, сочувствителни, братољубиви, милосрдни, дружељубиви, понизни;

9. не враќајте зло за зло или навреда за навреда, туку, напротив: благословувај­те, знаејќи дека за тоа сте повикани за да наследите благослов.

10. „Зашто, кој го сака животот и сака да види добри денови, нека го пази ја­зи­кот свој од зло, и усните негови да не зборуваат лаги.

11. Нека одбегнува зло и нека прави добро, нека бара мир и нека се стреми кон него –

12. бидејќи очите на Господ се вперени кон праведните, и ушите Негови – кон нивните молитви, а лицето Господово е против оние кои прават зло за да ги истреби од земјата.“

Доверба наместо прогонување

13. И кој ќе ви направи зло, ако правите добро?

14. Но, ако и страдате за правда, блажени сте; не плашете се од она од што тие се плашат и не бојте се;

15. туку Господ Бог почитувајте Го во срцата свои; а бидете секогаш подготвени со кротост и страхопочит за од­говор на секого кој од вас ќе побара сметка за вашата надеж.

16. Имајте чиста совест, та со тоа, што ве напаѓаат како злосторници, да се посрамат тие што ве кудат поради вашиот добар живот во Христос.

17. Зашто, ако ѝ е угодно на Божјата волја, подобро е да страдате правејќи добро, отколку вршејќи лошо,

Победата на Христос се покажува во сите

18. бидејќи и Христос, за да нѐ доведе кај Бога, еднаш пострада за гревовите наши, праведник за неправедните; вис­тина, умре по тело, но оживеа со духот.

19. Во него откако слезе, им проповеда и на духовите кои беа в затвор,

20. кои некогаш не се покорија кога Божјата долготрпеливост ги оче­ку­ваше, во времето на Ное, при правењето на ковчегот, во кој малкумина, односно осум души се спасија од водата.

21. Образецот на таа вода – крштевањето, но не отстранувањето на телесната нечистотија, туку ветувањето на Бога добра совест – нѐ спасува сега и нас преку воскресението на Исус Христос,

22. Кој, откако се вознесе на небото, е оддесно на Бога, а Кому Му се покоруваат ангелите, властите и силите.