Нов Завет

Тит 3:7 Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик (MNT)

Не оправда, затоа што ни е благонаклонет и сега можеме да се надеваме дека ќе добиеме вечен живот.

Прочитајте целосна глава Тит 3

Преглед Тит 3:7 во контекст