Нов Завет

Тит 3:15 Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик (MNT)

Те поздравуваат сите што се тука со мене. Поздрави ги сите што не сакаат, оние со кои ја имаме истата вера. Бог нека ви биде благонаклонет на сите.

Прочитајте целосна глава Тит 3

Преглед Тит 3:15 во контекст