Нов Завет

Тит 1:14 Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик (MNT)

да не се раководат од еврејските митови и од заповедите воспоставени од луѓе кои ја изопачуваат вистината.

Прочитајте целосна глава Тит 1

Преглед Тит 1:14 во контекст