Нов Завет

Марко 8:26 Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик (MNT)

Исус му рече: „Сега можеш да си одиш дома, но не наминувај во селото да раскажуваш за ова!“

Прочитајте целосна глава Марко 8

Преглед Марко 8:26 во контекст